เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี


เป็นประธานการประชุมกองการเงินและสิทธิประโยชน์ งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมพิจารณาให้งานประเพณีชักพระฯ บรรลุวัตถุประสงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี