เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด GSB HAPPY MARKET 2563 (ตลาดยั่งยืน)

โดยธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรม GSB HAPPY MARKET 2563 (ตลาดยั่งยืน) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของออมสิน และให้บริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้บริการทางสังคม ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย บูธให้บริการทางการเงิน เพื่อให้บริการเปิดบัญชีรับฝากเงิน ให้ความรู้และคำแนะนำสินเชื่อ บูธให้บริการทางสังคมที่ให้บริการตัดผมฟรี จากวิทยาลัยสารพันช่างสุราษฎร์ธานี และบูธการรับบริจาคเสื้อผ้า และส่งต่อให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ ณ ตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี