Accessibility Tools

เขียนโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ใน .

รับรางวัลองค์กรดีเด่นในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Show image

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับมอบรางวัลองค์กรดีเด่นในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสนามช้างอารีนา โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ยูไนเต็ด จ.บุรีรัมย์

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี