นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อพิจารณาลำดับขบวนแห่รถพนมพระของแต่ละวัดทั้ง ๖ วัด ได้แก่วัดโพธาวาส วัดโพหวาย วัดหน้าเมือง วัดท่าทองใหม่ วัดพระโยค วัดกลางใหม่ พร้อมกับหารือในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โดยมีตัวแทนแต่ละวัด สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี