เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๕๐ คน ที่ได้มาศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้นำชุมชน นำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมารประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวัดไทร
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี