เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

ซึ่งมีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี