เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการประกวดพุ่มผ้าป่าประเภทสถาบัน งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ

แข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวด และเงินรางวัลการประกวดพุ่มผ้าป่า
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี