เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๓

โดย มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓ ของแต่ละ สำนัก / กอง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี