เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม TaXGO ระบบจัดการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยมีรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้สามารถออกรายงาน “แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)” “แบบบัญชีรายการอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.๔)” ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๗ และ “แบบแสดงรายการบัญชีคำนวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.๘” ตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ครบถ้วนโดยใช้โปรแกรม TaXGO ระบบจัดการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี