นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่๔๐ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่๗ ระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งมีคณะกรรมการนำเสนอข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น๕
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี