เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทป รายการ "แหลงข่าวชาวใต้ " เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สวนสาธารณบึงขุนทะเล ประเด็น การปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมกันดูแลสวนสาธารณบึงขุนทะเล

โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลพื้นที่ ได้ทยอยส่งมอบพื้นที่ของสวนสาธารณบึงขุนทะเลบางส่วนให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือยุทธศาสตร์เทศบาล ๗ นคร คือ “นครท่องเที่ยว” และ “นครร่มรื่น”
ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรับชมการออกอากาศได้ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๕ - ๐๙.๑๕ น. ทาง NBT SOUTH DIGITAL ๑๑
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง และนางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี