เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พร้อมทราบการยกเลิกคำร้องขอลดค่าเช่าท่าเทียบเรือเกาะพะงัน และท่าเทียบเรือเกาะเต่า พร้อมพิจารณาบริษัท ตงฮั้วแปซิฟิก จำกัด ขอลดค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล ยกเว้นการเก็บค่าเช่าในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ คิดค่าเช่าคงเหลือ ปีละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท และยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระค่าเช่าล่าช้า ทั้งนี้มีรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี