เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี ๒๕๖๓

ซึ่งมีการแจกข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชน ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี