Accessibility Tools

เขียนโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ใน .

ครบรอบ ๒ ปี ตลาดประชารัฐ “วัดไทร บ้านดอน”

Show image

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานครบรอบ ๒ ปี ตลาดประชารัฐ “วัดไทร บ้านดอน”

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุราษฎร์ธานี หนูน้อย “ยุวทูตวัฒนธรรม การท่องเที่ยวประชารัฐปี ๖๓” พร้อมร่วมกล่าวต้อนรับ และเชิญชวนให้มาเยือนตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ตลาดประชารัฐวัดไทรบ้านดอนได้จัดกิจกรรมการประกวดเดินแบบของหนูน้อยในชุดแฟนตาซี กว่า ๗๐ ชุด เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี