นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562 เพื่อแจ้งข่าวสาร และติดตามการดำเนินงานของแต่ล่ะสำนัก/กอง

โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2562

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

01-52510849_1142250452649394_9057042199887216640_o.jpg 02-52676635_1142250419316064_3672521832096858112_o.jpg 03-52014100_1142250539316052_4201488397954449408_o.jpg

04-52602558_1142250529316053_6182008615411384320_o.jpg 05-52788275_1142250405982732_1282563984335044608_o.jpg