ภาพปก
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที ... Image 1
ไฟล์ประกอบ...
เชื่อมโยง...
แบ่งปัน วิดีโอ/คลิปเสียง

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่นำคณะผู้ประกอบการตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี และผู้ประกอบการถนนคนเดิน เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการและเสริมสร้างความแข็งแรงของภาคีในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์ และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตลาดสะพานโค้ง ๑๐๐ ปี และตลาดถนนคนเดิน ให้มีเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตลาดอย่างยั่งยืน ณ สวนสุขตา บ้านเขาสก รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี