thzh-CNenmy

ช่อง SURATCITY

ช่อง งานประชาสัมพันธ์ฯ

วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหาร

ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

ป้ายประชาสัมพันธ์คงที่

ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

E-Services

กิจกรรม

ปฏิทินวิชาการและกิจกรรม

เดือนที่แล้ว มกราคม 2022 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 52 1 2
week 1 3 4 5 6 7 8 9
week 2 10 11 12 13 14 15 16
week 3 17 18 19 20 21 22 23
week 4 24 25 26 27 28 29 30
week 5 31

ด้านการพัฒนาท้องถิ่นรายการวิทยุ

รายการโทรทัศน์

Total items (25)
อ่านทั้งหมด

คลังวิดีโอ

Total items (89)
อ่านทั้งหมด

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ระบบสารสนเทศส่วนกลาง

อ่านทั้งหมด

เครือข่ายสังคมออนไลน์

บริการภายนอก