thzh-CNenmy

ช่อง SURATCITY

ช่อง งานประชาสัมพันธ์ฯ

วิสัยทัศน์

นายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหาร

ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยภายใน

ป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐ

บริการออนไลน์ (E-Services)

กิจกรรม

ปฏิทินวิชาการและกิจกรรม

เดือนที่แล้ว มิถุนายน 2022 เดือนหน้า
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
week 22 1 2 3 4 5
week 23 6 7 8 9 10 11 12
week 24 13 14 15 16 17 18 19
week 25 20 21 22 23 24 25 26
week 26 27 28 29 30รายการวิทยุ

รายการโทรทัศน์

คลังวิดีโอ

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ระบบสารสนเทศส่วนกลาง

อ่านทั้งหมด

เครือข่ายสังคมออนไลน์

บริการภายนอก