ปฏิทินกิจกรรม

3.เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT))
จาก จันทร์, 01 มีนาคม 2021
ถึง ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2021
ผู้ชม : 409
โดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเก็บข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT
  2. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลชการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT