Accessibility Tools

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
  • Home
  • suratcity.go.th - COVID-19

suratcity.go.th - COVID-19

งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

????????????ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ???????? รายงานตัวทุกท่าน โดยการแจ้งชื่อต่อประธานชุมชน ประธาน อสม. หรือ สแกน QR-CODE (ด้านล่าง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในพื้นที่
สายด่วนโควิด-19 ☎️ ๑๖๙๙
งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ และโควิด-19

นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปเรื่องข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเล็งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงการป้องกัน รักษา และเยียวยา เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จับมือ และก้าวไปด้วยกัน ด้วยหลักการบริหารงาน ”มีธรรมมาภิบาล ทำงานเพื่อประชาชน” ซึ่งจัดทำโดยงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพ/่ข่าว : ศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณชุมชนการเคหะ

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (คืนที่ผ่านมา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายศิลปะชัย ทับทิมทอง พร้อมด้วยนายมโนช นาคผล สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณชุมชนการเคหะ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และที่สำคัญอย่าลืม !!
✅ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ✅
D - M - H - T - T
D = เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
M = สวมหน้ากากอนามัย
H = ล้างมือบ่อยๆ
T = ตรวจวัดอุณหภูมิ
.
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อ
#ลดการแพร่ระบาดเริ่มที่ตัวเรา
#สุราษฎร์ธานีไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ดูเเลทุกท่านด้วยความห่วงใย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพ//อัจฉรพรรณ หอมรส
ข่าว//วิยะดา จินาอุ

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายมนัสวี แซ่เตี้ยว นายพงษ์อมร ปิ่นนัย สมาชิกสภาเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณถนนตลาดล่างซอย ๑๑ และบริเวณเมรุวัดพัฒนาราม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่สำคัญอย่าลืม !!
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
D - M - H - T - T
D = เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
M = สวมหน้ากากอนามัย
H = ล้างมือบ่อยๆ
T = ตรวจวัดอุณหภูมิ
T = สแกน App ไทยชนะ/หมอชนะ
.
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อ
#ลดการแพร่ระบาดเริ่มที่ตัวเรา
#สุราษฎร์ธานีไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ดูเเลทุกท่านด้วยความห่วงใย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

 

คลิปวิดีโอ

Rectangle 34 

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18/9 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (+66) 0-7727-2513
โทรสาร : (+66) 0-7728-8919
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติผู้เข้าชมปัจจุบัน

12076270
วันนี้ 7476
เมื่อวานนี้ 22017
สัปดาห์นี้ 142435
เดือนนี้ 529994
รวมทั้งสิ้น 12076270