ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำสั่ง/ประกาศ ศูนย์ประสานงานฯ

ปฏิทินการเลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ข้อมูลจำนวนประชากรและแผนที่เขตเลือกตั้ง

ช่องทางติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น

call-center-of-ect.jpg
ect-smart-vote.png
ect-taa-subpa.png