เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยร่วมพัฒนาเชื่อมต่อถนนอำเภอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร์ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร