เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนก ตอนที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ งวดที่ 1, งวดที่ 2, งวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร