งานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๑

เชิญ!!ประดิษฐ์กระทงฟรีด้วยตนเอง ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

21 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดบริการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ทั้งนี้ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดอุปกรณ์ประดิษฐ์กระทงให้พี่น้องประชาชนทำฟรี เน้นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

20 พฤศจิกายน 2561

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา

กำหนดการวันเพ็ญเดือนสิบสอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จัดลอดกระทงทุกมุมเมือง

20 พฤศจิกายน 2561

วันเพ็ญเดือนสิบสอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จัดลอดกระทงทุกมุมเมือง

ลอยกระทง ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2561

17 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับห้างสหไทยการ์เด้นพลาซ่า จัดงานลอยกระทง ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2561โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail