ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า

13 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า” โดยพ่อค้าแม่ค้าชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดศาลเจ้า) แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค (ออเจ้า)

ประมวลภาพสงกรานต์เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ๖๑

13 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่นยืน

ข่าวสารเทศบาล(แบบสีและQR-Code)

8 เมษายน 2561

“สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดสะพานโค้งร้อยปี”

7 เมษายน 2561

ชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดสะพานโค้งร้อยปี) ขอเชิญชวนร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดสะพานโค้งร้อยปี”

ข่าวสารเทศบาล(แบบขาว-ดำ)

7 เมษายน 2561

สงกรานต์เมืองคนดีปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

7 เมษายน 2561

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสะพานนริศ

6 เมษายน 2561

ผังการจัดขบวนงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

5 เมษายน 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail