ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ปี ๒๕๖๑

การประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานฯ

26 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการการประกวดพุ่มผ้าป่าชิงถ้วยพระราชทานฯ ลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนการประกวดพุ่มผ้าป่า ประเภทสถาบัน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ 2561

สมโภช รถ-เรือ พนมพระ ประจำปี 2561

26 ตุลาคม 2561

#สมโภช รถ-เรือ พนมพระ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีสมโภชรถพนมพระและ เรือพนมพระ

ขบวนรถพนมพระและพิธีเปิดงานประเพณีชักพระฯ

25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ขบวนรถพนมพระและพิธีเปิดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือฯ

25 ตุลาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561”

บรรยากาศรถพนมพระฯ ในคืนวันที่ 24 ตุลา

25 ตุลาคม 2561

บรรยากาศของรถพนมพระฯ เมื่อคืนวันที่ 24 ตุลาคม 2561 รถพนมพระฯ เคลื่อนขบวนมาจอดเพื่อร่วมขบวนแห่งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2561

คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนพุ่ม

25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดการจัดพุ่มผ้าป่า ประเภทสถาบัน/ประชาชน ในงานประเพณีชักพระฯ 2561 ซึ่งจัดเป็นเป็นเล่าเรื่องราวพุทธประวัติสำคัญเกี่ยวกับสมัยพุทธกาล มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทสถาบันและประชาชน โดยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจให้คะแนนพุ่ม ผลการตัดสิน คือ

ชักพุ่มเมือง พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน(ชุดที่ 1)

25 ตุลาคม 2561

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะถวายพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ถือเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย ก่อนจะเริ่มขบวนแห่เรือพนมพระทางบก นับ 100 วัด และเรือพนมพระ

ภาพบรรยากาศฉลองถ้วยพระราชทานฯ ประกอบแสง สี เสียง #ชุดที่ 2

25 ตุลาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แกนนำสตรี ชมรมต่างๆของเทศบาล คณะครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail