ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ปี ๒๕๖๑

การเตรียมความพร้อมของรถพนมพระในการจัดแสดง แสง สี เสียง

12 ตุลาคม 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของงานทุกฝ่ายและการเตรียมความพร้อมของรถพนมพระจากวัดต่างๆที่นำมาร่วมโชว์ในการจัดแสดง แสง สี เสียง ประกอบการชักลาก เรือพนมพระทางบก ในคืนวันที่ 23 ตุลาคม 2561

ติดตามความคืบหน้าในการตกแต่งต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานี

11 ตุลาคม 2561

วันนี้ (17.00 น.) นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วัดไทร (ศาลเจ้า) พร้อมกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าในการตกแต่งต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์

กำหนดการแข่งเรือยาว

11 ตุลาคม 2561

กำหนดการแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาง สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

ตารางการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว

11 ตุลาคม 2561

รายละเอียดตารางการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ปี ๒๕๖๑

ช่องทางการติดตามประเพณีชักพระ

11 ตุลาคม 2561

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2561

การสแกน QRCODE chakphra.surat

กำหนดการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561

11 ตุลาคม 2561

กำหนดการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail