ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ปี ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ประจำปี 2561

16 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ประจำปี 2561
สำนักการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และเรือยาวฯ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 มีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระ ฯ

31 ตุลาคม 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ ,นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ส่งขบวนรถต้นเทียนกลับจังหวัดอุบลราชธานี

30 ตุลาคม 2561

ประชุมหารือการจัดงานปีใหม่

30 ตุลาคม 2561

งานประเพณีชักพระฯ ปีหน้าจัดกิจกรรมตักบาตร

29 ตุลาคม 2561

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประจำรถพนมพระวัดต่างๆ ภายในงานประเพณีชักพระฯ

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน

29 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

26 ตุลาคม 2561

#พิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

26 ตุลาคม 2561

#พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail