ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ2561ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่น (อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร