จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กง-287 (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานประตูแบบเหล็กม้วน ขนาด 5.80 x 4.10 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอทีวีภาพชนิดสี แบบ LCD หมายเลขครุภัณฑ์ 156-52-0132 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ิอวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 พฤศจิกายน 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail