จัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยร้านกัมปนาท งวดที่ 1

18 มิถุนายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 4 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

18 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิถุนายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 35 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

12 มิถุนายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนและระเบียงหน้าห้องเรียนอาคารประชานฤมิตร 1,2 และ3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) งวดที่ 1

7 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุชน 1 แยกขวา 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มิถุนายน 2561

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 3 งวดที่ 1

4 มิถุนายน 2561

การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อขุนทะเล 23 งวดที่ 2, 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

4 มิถุนายน 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail