ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน้ำตั้งแต่แยกป่าไม้ไปทางสะพานศรีสุราษฎร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม โรงเรียนเทศบาล 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร