จัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนก ตอนที่ 2 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

22 พฤศจิกายน 2560

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายเขตประปา จำนวน 24 โครงการ งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤศจิกายน 2560

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤศจิกายน 2560

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤศจิกายน 2560

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤศจิกายน 2560

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

14 พฤศจิกายน 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2560

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail