ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทน ปูนซีเมนต์ นครหลวงและศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี เข้าพบรองนายกเทศมนตรีเพื่ออวยพรเนื่องในวันปีใหม่

17 มกราคม 2562

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณกิตติวัฒน์ เจริญพาณิชกิจ และคุณฐานิธ ทองพันธุ์ ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายสุฟ้าง แซ่หว่อง นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

17 มกราคม 2562

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ื 14-17 มกราคม 2562

เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์และงานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน”

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2562

17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2562 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในงานรัฐพิธี

ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562

16 มกราคม 2562

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562

งานวันครู ครั้งที่ 63

16 มกราคม 2562

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร โรงเรียน คณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประชุมในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

16 มกราคม 2562

นายสมนึก มณีกาญจน์ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมแทนนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก รักษาราชการแทนท้องถิ่น จังหวัด เข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อพูดคุยและเข้าร่วมประชุมงานแม่บ้านท้องถิ่นไทย

15 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องนายกเทศมนตรีฯ นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนองรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail