ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา ท.๓ (ตลาดล่าง)

8 มกราคม 2556

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

8 มกราคม 2556

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI MUNICIPALITY FUTSAL LEAGUE) รอบลีกในระบบเหย้า – เยือน โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นนครแห่งการกีฬา ตามนโยบาย ๗ นคร

รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ

7 มกราคม 2556

สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีการจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ – บาดทะยัก

โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนเทศบาล ๕

5 มกราคม 2556

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail