ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน.สฎ.เชิญตัวแทนนมโรงเรียนชี้แจง กรณีนมโรงเรียนบูด

12 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เชิญตัวแทนสหกรณ์โคนมพัทลุง

บันทึกเทป เตรียมความพร้อม “ แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาต

12 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนาย กฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทป

เชิญเที่ยวงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔ เทศกาลอาหารทะเล ๗ – ๑๕ มี.ค.

10 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ ๒๐๑๔

“สุราษฎร์ธานี ไบค์วีค 2014”(Surat Bike Week 2014)

9 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน“สุราษฎร์ธานี ไบค์วีค 2014”(Surat Bike Week 2014)

ทน.สฎ.เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2557

6 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2557

ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

21 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

11 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 

งานเลี้ยงทัพนักกีฬาเทศบาลฯ และนักเรียนคนเก่ง

7 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail