ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน

27 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานเทศบาลพบประชาชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ

22 เมษายน 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 2557

13 เมษายน 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย

ประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557″

10 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557

9 เมษายน 2557

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดพระโยค จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 จำนวน 29 รูป

เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน

9 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ เปิดเวทีเสียงประชาสู่สภาของปวงชน”

ร่วมเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

8 เมษายน 2557

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์นารโท ประจำปี 2557

พิธีประดับยศว่าที่ร้อยตรีแก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจอายุ 53 ปี ขึ้นไป

4 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและนายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail