ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว “หมู่เกาะทะเลใต้”

24 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส

24 มีนาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชุมใหญ่สามัญปี ๖๑ ของฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาสุราษฎร์

24 มีนาคม 2561

นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

24 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร การฟื้นฟู/พัฒนาสมรรถนะของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย/สร้างรายได้และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญา โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

23 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ งานสัตวแพทย์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี แก่สัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาปี ชุมชนหน้าค่าย ชุมชนตลาดท่าเรือ และชุมชนวัดไทร ณ. ศาลาการเปรียญวัดไทร

ทน.สฎ.ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส “Big cleaning day”

23 มีนาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมทำกิจกรรม ๕ ส “Big cleaning day” ขึ้น ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมเปิดภัตตาคารมณเฑียร แห่งใหม่ ถนนลูกเสือ

23 มีนาคม 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดภัตตาคารมณเฑียรแห่งใหม่

ต้อนรับคณะอบต.โคกตาล จ.ศรีสระเกษ

23 มีนาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสระเกษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล จำนวน ๕๐ คน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail