ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

21 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562

20 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2562 เพื่อแจ้งข่าวสาร และติดตามการดำเนินงานของแต่ล่ะสำนัก/กอง

เปิดเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง

20 กุมภาพันธ์ 2562

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง:เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Suratthani Dengunit) บูรณาการโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนำสุขภาพชุมชน ที่จัดระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562

มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าซับน้ำตาชาวใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ที่ได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสหไทย การ์เด้น พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงทะเบียนเลือก62 ล่วงหน้า

18 กุมภาพันธ์ 2562

พรุ่งนี้วันสุดท้าย 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับการยื่นใช้สิทธิ “เลือกตั้งล่วงหน้า” ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องประชาชน มาลงทะเบียนยื่นใช้สิทธิล่วงหน้าจำนวนมาก

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนราษฎร์ 077-283646
    วันมาฆบูชา เปิดให้บริการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562

17 กุมภาพันธ์ 2562

ทน.สฎ.กิจกรรมปั่น Bike ไปบาง 2
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น Bike ไปบาง 2 เป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2562 ตอกย้ำภาพลักษณ์ สุราษฎร์ธานี…วิถีแห่งสายน้ำ และเน้นย้ำภาคใต้ไม่ได้มีดีแต่ทะเล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

16 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักปลัดเทศบาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ประกอบการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี ถนนคนเดินและท่องเที่ยวชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี

โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 2

16 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนหลังคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2562 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 2

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail