ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน “ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารฟรี กว่า ๕๐ ซุ้ม

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Continue reading

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
Continue reading

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
Continue reading

ซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บ้านดอนเกมส์” ครั้งที่ ๓๔

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
Continue reading

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายไพศาล ชนีมาส อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และนายนฤชาติ สุวรรณพร อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
Continue reading

ร่วมรับมอบบ้านในโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาสาช่วยชุมชน

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาสาช่วยชุมชน
Continue reading

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์ และร่วมพิธีลงนามแสดงความอาลัย พร้อมชมนิทรรศการ “วันพระบิดาฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
Continue reading

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมน้อมรำลึก

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน
Continue reading