ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแก้ไข และช่วยเหลือน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วน

30 พฤศจิกายน 2560

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

25 พฤศจิกายน 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

25 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์”

17 พฤศจิกายน 2560

นาย สุฟ้าง แซ่ว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล

17 พฤศจิกายน 2560

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมลงพื้นที่บึงขุนทะเลในการตรวจและติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

17 พฤศจิกายน 2560

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”

17 พฤศจิกายน 2560

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในรายการ “แหลงข่าวเช้านี้ ”เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกีฬาของเทศบาลฯ กับโครงการส่งเสริม และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย และผลงานนักเรียน อปท. ที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

30 พฤษภาคม 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail