ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

20 มิถุนายน 2561

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรอมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 40 คน

โดยจะจัดอบรมใน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
ณ ภัตตาคารมณเฑียร ถนนลูกเสือ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดังนั้น เทศบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมกฎหมาย ดังกล่าว สามารถมาสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครตามลิงค์ดังนี้

 

>>ใบสมัครเข้าอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<<

 

การปิดรับสมัครในวันที่ 25 มิถุนายน 2561
อนึ่ง หากจำนวนครบ 40 คน จะเปิดรับสมัครโดยพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันปิดรับสมัคร(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

20 มิถุนายน 2561

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการองค์กรสตรีเทศบาลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับชุมชน จำนวน ๙๖ คน

เทศบาลฯ เชิญชวนร่วมรณรงค์นุ่งผ้าปาเต๊ะ ประเพณีชักพระฯ ๖๑

19 มิถุนายน 2561

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน ๙ คืน และพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะลากเรือพระ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

17 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เปิดการแข่งขันเทควันโด ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีฯ

16 มิถุนายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาท การแข่งขันเทควันโด “เมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานีเทควัคโดโอเพ่น” ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี การจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยตัวแทนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สโมสร SADUDEE TAEWONDO และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเล่นกีฬาเทควันโดของเยาวชน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มีน้ำใจนักกีฬา เป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถและทักษะเทควันโดจากประสบการณ์จริง ถือเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมให้นักกีฬาไปสู่ระดับทีมชาติไทย ในการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ๕๔๕ คน จาก ๓๓ ทีม ทั้งนี้มีนักกีฬา และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ทน.สฎ. และสำนักการช่าง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาพนักงานเทศบาล

15 มิถุนายน 2561

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและสำนักการช่าง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาพนักงานเทศบาล นายช่างสำรวจอาวุโส
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักการช่าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสุนะ กลับกลาย อายุ ๗๓ ปี บิดาของนายพนม กลับกลาย ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมบันทึกเทปรายการ “โลกสวยใสไร้ขยะ”

15 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอย ร่วมบันทึกเทปรายการ “โลกสวยใสไร้ขยะ” #๔ ตอน “โรงเรียนจอยกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน” ซึ่งโรงเรียนจอยเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาล

เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

15 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายอำเภอคบคุมโรค กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail