กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับนคร

6 เมษายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับนคร
ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ทำหมันสุนัขและแมว…ฟรี

3 เมษายน 2561

ฟรี!! ทำหมัน สุนัขและแมว
ในวันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
โดยคณะสัตวแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สงกรานต์นี้ รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก

3 เมษายน 2561

ภาพอื่นติดตามได้ใน facebook : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนออเจ้ามาร่วมแต่งกายแบบไทยในวันสงกรานต์ โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รณรงค์ร่วมแต่งกายแบบไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยอันดีงาม

รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก

2 เมษายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนออเจ้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยอันดีงาม รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ในวันสงกรานต์ศุกร์ที่ ๑๓ เมษายนนี้ โดยจะมีขบวนแห่ออกจากสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. แห่รอบเมืองไปยังบริเวณสะพานนริศ มาร่วมแต่งกายแบบไทยในวันสงกรานต์นะเจ้าคะออเจ้า

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

23 มีนาคม 2561

 

 

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
#ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน ณ บริเวณสะพานนริศ

“สงกรานต์เมืองคนดี ประหยัดน้ำ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

โพสต์โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บน 23 มีนาคม 2018

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ณ บริเวณสะพานนริศ

“สงกรานต์เมืองคนดี ประหยัดน้ำ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

1 มกราคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail