กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า

13 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า” โดยพ่อค้าแม่ค้าชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดศาลเจ้า) แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค (ออเจ้า)

ประมวลภาพสงกรานต์เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ๖๑

13 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่นยืน

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ (Midnight Songkran)

13 เมษายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๐๑๘” (Midnight Songkran) ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

พิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

13 เมษายน 2561

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๑

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

10 เมษายน 2561

#ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรดน้ำขอพรจากปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

ทน.สฎ.ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ๖๑

9 เมษายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ว่าฯสุราษฎร์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกเทปรายการ “เอ็นบีทีวันนี้” (MOU)

9 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ “เอ็นบีทีวันนี้” (MOU) ตอน “แต่งกายชุดไทยไปเล่นน้ำสงกรานต์ @ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แหลงข่าวเช้านี้อัลบั้มแหลงข่าวเช้านี้

9 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail