กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คลิกที่ Banner “เว็บไซต์ใหม่ Suratcity.go.th”

2 เมษายน 2562

ประสัมพันธ์งานสงกรานต์ ปี 2562

28 มีนาคม 2562

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

19 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ เริ่มตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยจัดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับนคร

25 มกราคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี >>> ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับนครเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

สอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

24 มกราคม 2562

งานวิจัยและประเมินผล  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะออกเก็บแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562

ในระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2562 ซึ่งได้ทำการแข่งขันประกอบด้วยอินเดอร์ชอคเกอร์,ชักเย่อ,โยนบอลลงห่วง,รับ-ส่งบอล,เตะบอลเข้าประตู,เป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ,กรีฑา

111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6

20 มกราคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด 111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6 “Suratthani School Family Fun Run” ในการใช้ระยะทางในการวิ่ง 4.0กม./KM

ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด

17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail