กิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

20 มิถุนายน 2561

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะจัดอบรอมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

เทศบาลฯ เชิญชวนร่วมรณรงค์นุ่งผ้าปาเต๊ะ ประเพณีชักพระฯ ๖๑

19 มิถุนายน 2561

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๙ วัน ๙ คืน และพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะลากเรือพระ

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง “ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไท

10 มิถุนายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุติตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง “ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไทย วิถีพุทธ เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี” ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

6 มิถุนายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ของทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เริ่มวันอาทิตย์แรกที่ ๑๐ มิถุนายนนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

6 มิถุนายน 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และร่วมกันปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ที่สวนหลวง ร.๙

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมืองฯ

3 มิถุนายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรวมพลังทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

การอบรมการวิ่ง ครูดิน “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง”

3 มิถุนายน 2561

การอบรมการวิ่ง ครูดิน “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง”
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร นายสถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ที่มาให้ความรู้ถึงกระบวนการวิ่งที่ถูกต้อง “วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ ได้วิ่ง”

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๑)

25 พฤษภาคม 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑)

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail