กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน รอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ฯ

11 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

9 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.30 น.

ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/ 2561

5 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/ 2561 โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อทราบการรับขึ้นทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

29 ตุลาคม 2561

#ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญชวนสาวๆชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ

24 ตุลาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแต่งกายแบบนุ่งผ้าปาเต๊ะ เพื่อสืบสานประเพณีงานชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม “วันปิยมหาราช”

23 ตุลาคม 2561

#พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

พิธีทำบุญตักบาตร “วันปิยมหาราช”

23 ตุลาคม 2561

#พิธีทำบุญตักบาตร “วันปิยมหาราช”

วันนี้(เวลา 06.30 น.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลหลักเมือง ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

21 ตุลาคม 2561

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้จักรยาน “กลุ่มสตรีสตรอง พลังหญิงพร้อมใจ! ปั่นให้แข็งแรง (Bike Togetherl Stronger Suratthani) มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผลักดันและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการให้กลุ่มผู้ใช้จักรยานได้มีโอกาสพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
#ขอขอบคุณชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) ที่ดูแลนักปั่นตลอดเส้นทาง

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail