กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

30 มกราคม 2562

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้ รายละเอียด

แบบสั้น


คลิกที่ลิงค์เพิ่มเติมด้านล่างเพื่อดูวิดีโอฉบับเต็ม

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับนคร

25 มกราคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี >>> ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและระดับนครเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

สอบถามข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

24 มกราคม 2562

งานวิจัยและประเมินผล  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะออกเก็บแบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2562

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562

ในระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2562 ซึ่งได้ทำการแข่งขันประกอบด้วยอินเดอร์ชอคเกอร์,ชักเย่อ,โยนบอลลงห่วง,รับ-ส่งบอล,เตะบอลเข้าประตู,เป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ,กรีฑา

111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6

20 มกราคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิด 111 สุราษฎร์ธานี แฟมมิลี่ฟันรัน ครั้งที่ 6 “Suratthani School Family Fun Run” ในการใช้ระยะทางในการวิ่ง 4.0กม./KM

ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด

17 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมอบของรางวัลสมทบทุนเหล่ากาชาดในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน รอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ฯ

13 มกราคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง

งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

12 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงานและอ่านสารนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail