เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอกนก ตอนที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร