thzh-CNenmy

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “นครการศึกษา” โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)