thzh-CNen

ทน.สฎ.ลงพื้นที่เคลียทางเท้าถนนชนเกษม

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเคลียทางเท้าถนนชนเกษม

ให้มีความสะอาดและสะดวกในการใช้ทางเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและความสวยงามของบ้านเมือง
ทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้กำชับทางบริษัทผู้รับเหมาการก่อสร้าง ให้รีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปิเจริญกิจ และนางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)