thzh-CNen

"นายกเป้านำขบวนจักรยานปั่น"ปั่นให้แข็งแรง (Bike Togther Suratthani)

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำขบวนคณะนักปั่นจักรยานสตรีสตรอง "พลังหญิงพร้อมใจ ปั่นให้แข็งแรง" (Bike Togther Suratthani)

ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใช้เส้นทางไป-กลับ จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถึงอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางไป-กลับประมาณกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจพัฒนาทักษะการปั่นจักรยานแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีสตรอง
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)