thzh-CNen
A- A A+

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมพร้อมใจกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)