thzh-CNen
A- A A+

อบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ เพื่อให้แกนนำสุขภาพชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยหญิงตั้งครรภ์ มารดา ทารกหลังคลอด และเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพดี ลูกเกิด แม่รอดปลอดภัย รวมถึงประชาชนในชุมชนสามารถร่วมดูแลแม่และเด็กในครอบครัวของตนเองและชุมชนได้ ซึ่งได้รับวิทยากรจากคุณวรรณภรณ์ ทองมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเป็นผู้บรรยาย โดยมีแกนนำสุขภาพชุมชน แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม จำนวน 300 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)