thzh-CNen
A- A A+

ร่วมพิธีรับพระราชทาน "หุ่นยนต์ปิ่นโต" และ"กระจกระบบสื่อสารทางไกล"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีรับพระราชทาน "หุ่นยนต์ปิ่นโต"และ"กระจกระบบสื่อสารทางไกล ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ทางราชการไม่สะดวกที่จะสนับสนุนหรือขาดความคล่องตัวในกฎระเบียบในการนี้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของเชื้อทั้งในคนไข้ และเจ้าหน้าที่นับเป็นพะมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน"หุ่นยนต์ปิ่นโต"และ"กระจกระบบสื่อสารทางไกล ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ภาพ/ข่าว : ศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)