thzh-CNen
A- A A+

มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ชุมชนบางทอง ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนบางหลา ชุมชนหัวแหลม และชุมชนหาดตายวง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประธานชุมชน และแกนนำสุขภาพชุมชน

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนบางทอง ชุมชนบางใบไม้ ชุมชนบางหลา ชุมชนหัวแหลม และชุมชนหาดตายวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19
#โดยมีหลักเกณฑ์การมอบให้ผู้ที่เดือดร้อน ดังนี้
1.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โดยได้ครอบครัวละ 1 ชุด)
3.ผู้ที่ได้กรอกข้อมูลแบบสำรวจผู้ได้รับ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)