ลงพื้นที่นำอาหารพร้อมด้วยขนมไปแจกให้กับพี่น้องประชาขน

พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 36

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่นำอาหารพร้อมด้วยขนมไปแจกให้กับพี่น้องประชาขนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด – 19
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี