thzh-CNenmy

มอบถุงยังชีพให้ชุมชนบางกุ้ง1,ชุมชนตลาดหน้าศูนย์,ชุมชนเสาวลักษณ์ (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนบางกุ้ง 1 ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ และชุมชนเสาวลักษณ์ (เพิ่มเติม) ณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19
#โดยมีหลักเกณฑ์การมอบให้ผู้ที่เดือดร้อน ดังนี้
1.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โดยได้ครอบครัวละ 1 ชุด)
3.ผู้ที่ได้กรอกข้อมูลแบบสำรวจผู้ได้รับ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)