thzh-CNen
A- A A+

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ

ประเภทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมาย
สัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงาน/นักวิชาการเงินและบัญชี
ฉบับกฎหมาย
ไฟล์กฏหมาย
-
Size 346 KBs
Hits 72
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ไฟล์กฏหมาย
 
-
Size 346 KBs
Hits 72
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Super User