thzh-CNenmy

บรรยากาศการประกวดรำวงมาตรฐาน งานประเพณีลอยกระทง

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ร่วมชมให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดรำวงมาตรฐาน ภายในงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเวทีลอยกระทง ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)