thzh-CNen
A- A A+

ทน.สฎ.ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี!!!

งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านฟรี!!! ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.


ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ (เวลา 09.00น.-12.00น.) ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัว ของชุมชนหนองบัว,ลูกเสือ,การุณราษฎร์,ศรีธานี
ครั้งต่อไปเป็นวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ได้แก่ชุมชนเสม็ดเรียง,เสรีไทย ณ ปากซอยเสม็ดเรียง ตรงข้ามร้านเมาเล
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาเพื่อลงทะเบียนให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิ์บริการวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้นขอบพระคุณค่ะ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)