thzh-CNen
A- A A+

ทน.สฎ.ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับภาคคณะสงฆ์ ซึ่งมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี "การเทศน์มหาชาติ" ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย
แต่เนื่องด้วยในปีนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรมโครงการฯ จากเดือนเมษายน มาเป็นเดือนมิถุนายน ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี และรัฐบาลประกาศระยะผ่อนคลายแล้ว อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติอยู่ภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)