thzh-CNen
A- A A+

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมจัดเป็นห้องสมุดของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2531

ณ อาคารกองการสำนัการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ให้บริการแก่สมาชิกของศูนย์เยาวชนและพนักงานเทศบาล ต่อมาใน ปี พ.ศ.2537 ได้มีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารทางน้ำริมแม่น้ำตาปี เป็นอาคารหอสมุด พร้อมทั้งได้น้อมเกล้าฯถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50ปี โดยใช้ชื่อว่า "อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ" และเปิดทำการเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2537 ในปี พ.ศ.2560 ได้มีการปิดปรับปรุงซ่อมแซม จึงย้ายมาที่ทำการแห่งใหม่มายัง อาคารกองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9) แทน และเปิดให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา
หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ให้บริการ
- บริการยืม-คืน หนังสือ
- บริการหนังสือจอง (Reserved books)
- บริการอินเตอร์เน็ต
- บริการสืบค้นหนังสือ
- บริการหนังสือทั่วไป
โดยเปิดทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : เวลา 10:00 - 18:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : เวลา 08:30 - 16:30 น.
ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)