thzh-CNenmy

จิตอาสา Big Cleaning Day เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา Big Cleaning Day เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี”

ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นถนน ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาเข้าร่วมโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)