thzh-CNenmy

ทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัน รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน

ทั้งนี้มีนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนจอยร่วมแต่งกายชุดไทยสร้างบรรยากาศความเป็นไทย พร้อมมีห้างสรรพสินค้าสหไทย และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม 2563

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)