thzh-CNen

คำร้องเรียน เหตุร้องเรียน เหตุรำคาญ เช่น แหล่งเสียงดังรบกวนชุมชน แหล่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายนิติการ งานคดีและเรื่องร้องทุกข์(3.3)